March 13, 2024, 10:00 am - 2:00 pm

Forestry and Arboriculture Careers Roadshow

Coleg Glynllifon, Gogledd Cymru / North Wales

Coleg Glynllifon, Ffordd Clynnog, Llandwrog, LL54 5DU

Ymunwch â ni am ddiwrnod o weithdai rhyngweithiol, i rai 14 – 16 oed i ddarganfod lle gallai gyrfa mewn Coedwigaeth neu Goedyddiaeth fynd â chi!

  • Gweithdai ymarferol, dan arweiniad ystod o weithwyr proffesiynol o bob rhan o’r sector. Dysgwch am bopeth o ddringo coed fel Coedwigwr, i beiriannau coedwig ar gyfer ymchwil newid hinsawdd a chadwraeth flaengar.
  • Ymwelwch a’r arddangosfa i sgwrsio â chyflogwyr o’r rhanbarth leol a thu hwnt.
  • Treulio diwrnod ar gampws Coleg Glynllifon i brofi bywyd myfyriwr.

Adborth o ddigwyddiad y llynedd

“Cafodd ein myfyrwyr ddiwrnod hwyliog iawn ond ar ben hynny cawsant fewnwelediad da i fyd coedwigaeth a chyfleoedd gwaith o fewn y sector. Diwrnod gwerth chweil!”

“Rwy’n meddwl mai’r effaith fwyaf ar y myfyrwyr oedd sylweddoli bod yna yrfaoedd gwirioneddol y gallant anelu atynt sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol a’r cwrs Diwydiannau’r Tîr.”

Mae tocynnau am ddim ond maent yn gyfyngedig i 40 yr Ysgol neu sefydliad gan ein bod yn rhagweld galw mawr am y digwyddiad hwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at learning@rfs.org.uk

Join us for a day of interactive workshops for ages 14 – 16 to discover where a career in Forestry or Arboriculture could take you!

  • Practical, hands on workshops led by a range of professionals from across the sector. Find out about everything from tree climbing as an aborist, to forest machinery to cutting edge climate change research and conservation
  • Visit the display arena and chat to employers from the region and beyond
  • A day on campus at Coleg Glynllifon to experience student life

Feedback from last year’s event

“Our students had a very enjoyable day but furthermore had a good insight into the world of forestry and job opportunities within the sector. A really worthwhile day!”

“I think the the greatest impact on the students was realising that there are actual careers that they can aspire to that are directly linked to the Land based course.”

Tickets are free but are limited to 50 per school or organisation as we are anticipating high demand for this event.

If you have any questions, please email careers@rfs.org.uk

If you are a Forestry or Arboriculture organisation wishing to attend the event, please click here to register for your free space.

Schools or groups please use the link below to book your place.